ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαδικτυακή Πύλη Νομοθεσίας

Σας παραθέτουμε την νομολογία που διέπει την λειτουργία της πολυκατοικίας.

 

Ενημερωθείτε για τα προεδρικά διατάγματα, τους νόμους και τους κανομισμούς που αφορούν πολυκατοικίες, διαμερίσματα και κτίρια.

 

Διαδικτυακή Πύλη Νομοθεσίας​

Ενημερωθείτε για τα προεδρικά διατάγματα, τους νόμους και τους κανομισμούς που αφορούν πολυκατοικίες, διαμερίσματα και κτίρια.