ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κοινόχρηστες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες που αφορούν σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της πολυκατοικίας. Αυτές μπορεί να είναι: η καθαριότητα, η επισκευή/ συντήρηση του ανελκυστήρα, η εσωτερική- εξωτερική επισκευή του κτηρίου, η ταράτσα, η κεντρική αποχέτευση, οι υδρορροές κ.α.

Ακολουθούμε τον κανονισμό της πολυκατοικίας-οικοδομής (καταστατικό). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο νόμος 3741/29 αναφέρει ότι “Όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (καθαρισμός, πετρέλαιο-φυσικό αέριο, ανελκυστήρας ,ΔΕΗ ΕΥΑΘ κτλ) κατανέμονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά του κάθε διαμερίσματος.

Ακολουθούμε τον κανονισμό αν υπάρχει. Σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το νόμο 3741/29 είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% (και στη θέρμανση, εφόσον είναι απλή κεντρική) ανεξάρτητα αν κατοικείται ή αν είναι επιπλωμένο. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρθεί διαφορετική απόφαση με ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών και για όσο διάστημα δεν αναιρείται από κανέναν.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, τα ποσοστά του ανελκυστήρα θα βγαίνουν βάση αυτού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός ισχύει ο νόμος 3741/29 ο οποίος ορίζει ότι ο ανελκυστήρας βγαίνει βάση των τετραγωνικών μέτρων επί του χιλιοστού του οικοπέδου  και προς αύξηση κάθε ορόφου.

Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να επιφέρει κάποια επιβάρυνση στις επαγγελματικές στέγες. Ωστόσο δύο είναι οι πιθανότητες να συμβεί αυτό. Η πρώτη περίπτωση είναι να το επιβάλει ο κανονισμός της οικοδομής εφόσον αυτός υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση είναι να το αποδεχθούν οικειοθελώς όλοι οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές όλων των μισθωτικών στεγών.

Τα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι: τα ονοματεπώνυμα, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ( αν υπάρχει) ή τα ποσοστά καταμερισμού των δαπανών και τα τρέχοντα έξοδα.

Η Εταιρία Ανάθεση αναλαμβάνει τη διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κτίριο σας να έχει νόμιμη εκπροσώπηση (ή βάσει καταστατικού ή βάσει πλειοψηφίας) από εκλεγμένο διαχειριστή που να είναι συνιδιοκτήτης ή επιτροπή συνιδιοκτητών και τη συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών.

Ο νόμιμος διαχειριστής θα υπογράψει το συμφωνητικό παράδοσης – παραλαβής των ανάλογων εγγράφων και του ταμείου της πολυκατοικίας στην εταιρία μας. Εμείς στη συνέχεια θα αναλάβουμε να καταγράφουμε τις ενδείξεις των μετρητών θέρμανσης, να εκδίδουμε, να εισπράττουμε τα κοινόχρηστα και να πληρώνουμε τα συνεργεία και τους κοινόχρηστους λογαριασμούς (ΔΕΗ, νερό, φυσ. αέριο κτλ.).Για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη θα ζητάμε την έγκριση του νόμιμου διαχειριστή.

Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα. Aν είναι ιδιοκτήτης, η μόνη λύση είναι να διεκδικήσετε τα χρήματα δικαστικά. Μέχρι όμως να γίνει το δικαστήριο θα πρέπει το διαμέρισμα αυτό να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον υπολογισμό των κοινόχρηστων, και το ποσό που του αναλογεί να εισπράττεται από τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Οι δαπάνες που αφορούν τους ιδιοκτήτες αναφέρονται σε αντικατάσταση ή αντιμετώπιση βλαβών των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων της οικοδομής.

Οι ενοικιαστές συμμετέχουν στις λειτουργικές δαπάνες της οικοδομής όπως καθαριότητα, ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, συντήρηση ανελκυστήρα, απολύμανση, λάμπες, κηπουρικές εργασίες, αναλώσιμα κτλ.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

Συμπληρώστε την αίτηση για να λάβετε προσφορά

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία της πολυκατοικίας σας